Program dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej


 

Dotacja do przyłącza kanalizacyjnego – termin naboru przedłużony

W Urzędzie Miasta Sieradza trwa nabór wniosków osób chętnych do otrzymania w 2017 roku dotacji do budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Dotacja wyniesie maksymalnie 3.000 zł na budynek, ale nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.

Termin naboru wniosków osób chętnych do zakwalifikowania w projekcie został przedłużony do 30 czerwca 2017 roku.

Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji można pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza lub na stronie internetowej http://sieradz.eu/pl/page/kanalizacja-sanitarna

Należy mieć na uwadze, że do wniosku o uzyskanie dotacji należy dołączyć m.in.

- dokumentację projektową przyłącza,

- przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim

- zgłoszenie robót budowlanych,

- posiadać uregulowaną sytuację prawną własności nieruchomości i zgodę współwłaścicieli.

W przypadku pytań lub problemów ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji w ww. zakresie prosimy o kontakt z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza Plac Wojewódzki 1, Sieradz, II piętro, pokój 41, tel. 43/826-61-41.

Prowadzony nabór realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego realizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  21‑01‑2016 15:17:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  21‑01‑2016 15:17:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2017 15:21:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie