Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
905KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04‑06‑2019 15:08:41

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 3 czerwca 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 13/2019 (znak: WU-A.6733.13.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy 1-go Maja w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 20196 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04‑06‑2019 13:14:41

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 3 czerwca 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 14/2019 (znak: WU-A.6733.16.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV w rejonie ulic: Tuwima i Kasprowicza w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 20196 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak                 
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

10‑05‑2019 13:15:00

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

przebudowie sieci SN 15kV i nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 3-0109 Jeziory 1, przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Sadowej w Sieradzu,


Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134). Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

10‑05‑2019 13:12:34

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 9 maja 2019r. decyzji Nr 8/2019 (znak: WU-A.6733.11.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).

Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matysiak

Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

10‑05‑2019 13:05:51

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 10 maja 2019r. decyzji Nr 9/2019 (znak: WU-A.6733.10.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Ludowej w  Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).

Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matysiak

Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

28‑01‑2019 16:18:20

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 stycznia 2019r. decyzji nr 18/2019 (znak: WU-A.6730.165.5.2018.2019.MJ) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi i chodnikami do obsługi budynków mieszkalnych przy ulicy Władysława Łokietka nr 35, 37, 39 i 41, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 195/332 i 195/301 (obręb geodezyjny 16) w Sieradzu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2019 09:32:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie