Ogłoszenia i komunikaty


Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

16‑08‑2019 12:05:34

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Przypominamy, że zbliża się termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

 • 16 VIII 2019 r. – publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych i szkół podstawowych
 • 19 VIII 2019 r. – 21 VIII 2019 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja
 • 19 VIII 2019 r. – 23 VIII 2019 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich  rejestracja

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w formie tradycyjnej (papierowej). Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki oświatowej, składamy tylko w jednej placówce, tam gdzie są wolne miejsca zgodnie z przyjętym terminarzem oraz przyjętymi zasadami rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z opublikowaną ofertą oraz zasadami rekrutacji, umieszczonymi poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14‑08‑2019 13:06:06

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 24/2019 (znak: WU-A.6733.25.2019.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na

rozbudowie oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Bohaterów Września w Sieradzu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 z póżn. zm.),
w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14‑08‑2019 12:49:22

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2019r. decyzji Nr 23/2019 (znak: WU-A.6733.24.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wolskiej w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08‑08‑2019 14:50:23

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 21/2019 (znak: WU-A.6733.22.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV i demontażu odcinka linii istniejącej, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic: Szlacheckiej, Modrzewiowej, Ludowej i Zaścianek w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08‑08‑2019 14:43:13

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 22/2019 (znak: WU-A.6733.23.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 31/2, 54 (obręb geodezyjny 21) oraz 160, 162 (obręb geodezyjny 23) przy ulicach Szlacheckiej i Zaścianek  w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak 
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

08‑08‑2019 09:56:00

W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XIII Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 r.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2020 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr  1751E ul. Reymonta w Sieradzu".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu"
 8. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu odbędzie się przed Sesją 14 sierpnia  2019 r., o godz. 13.30

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 26 sierpnia

07‑08‑2019 15:15:18

 

Prezydent Miasta Sieradza Pan Paweł Osiewała i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu Pani Urszula Rozamrynowska zapraszają mieszkańców Sieradza, (50 osób), na bezpłatną, coroczną wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego - 26 sierpnia br.

Zapisy od 12 sierpnia br. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Sieradza pokój nr 29/30 lub pod numerem telefonu 43/826-61-29, 43/826-61-30.

Z uwagi na duże zainteresowanie wycieczką, przy jednorazowym zgłoszeniu - mogą zapisać się tylko 2 osoby.
Osoby, które uczestniczyły już w wycieczce w latach poprzednich zostaną zapisane na listę rezerwową.

Istnieje konieczność wypełnienia pisemnego zgłoszenia udziału w wycieczce z uwagi na RODO. Informacje jak również wzór zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Niezbędne informacje można uzyskać telefoniczne w  Biurze Rady Miejskiej, tel. 43/826-61-29, 43/826-61-30.

Dokumenty:
Plik pdf Zgłoszenie z oświadczeniem RODO.pdf
08‑08‑2019 09:13:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie z oświadczeniem RODO.docx
08‑08‑2019 09:13:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 536 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 54
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2019 12:08:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie