Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

31‑03‑2020 09:15:37

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 marca 2020r. decyzji Nr 9/2020 (znak: WU-A.6733.7.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie złącza kablowego SN 15kV oraz linii kablowych SN 15kV z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w rejonie ulicy Rapackiego w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

31‑03‑2020 09:10:35

 

OBWIESZCZENE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 239) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy 1 - go Maja w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
610KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomoienie o wyłożeniu dokumentów do konsultacji społecznych

25‑03‑2020 13:06:53

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 poz.755), Prezydent Miasta Sieradza

zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn.
„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030”
.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Miasta Sieradza oraz na stronie internetowej: http://www.umsieradz.finn.pl/. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Miasta Sieradza – Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: um@umsieradz.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Sieradza.

 

Dokumenty:
Plik pdf obwieszczenie.pdf
25‑03‑2020 13:09:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PZ-Sieradz_aktualizacja2019_17-03-2020_end.pdf
25‑03‑2020 13:09:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24‑03‑2020 14:27:19

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam o wydaniu w dniu 23 marca 2020r. decyzji Nr 8/2020 (znak: zawiadzaWU-A.6733.6.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia Parku Klonowe w Sieradzu w ramach inwestycji: „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na osiedlu Klonowym w Sieradzu”

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r., poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie komunikat.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2020 09:18:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie