Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
927KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
859KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

18‑09‑2019 12:53:06

W dniu 24 września  2019 r. o godz. 15.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XV Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami za okres od 2015 do 2018 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Sieradza za I półrocze 2019 roku.
 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu za pierwsze półrocze 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu odbędzie się przed Sesją 24 września 2019 r., o godz. 14.00

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - informacja o prawie do zapoznania z aktami sprawy - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11‑09‑2019 12:19:08

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r., poz. 1945 ze zm.) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3311D wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianą do realizacji na działce nr ewid. 98 (obręb geodezyjny 29) przy ulicy Sienkiewicza 98 w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
Jednocześnie, informuję o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019r. znak: O.Ł.Z.-3.4351.270.2019.mp). Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie wpłynęło w ustawowym terminie 21 dni, a zatem zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie to uważa się za dokonane.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w w/w sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2019 15:25:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie