Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

20‑02‑2019 08:58:17

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348) Prezydent Miasta Sieradza ogłasza o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o numerze ewidencyjnym 45/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sieradzu.

Stosownie do zapisu w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Sieradzu nieruchomość ta stanowi własność Skarbu Państwa bez tytułu prawnego.

Podział dokonywany jest w celu regulacji pasa drogowego drogi powiatowej – ulicy Cypriana Bazylika w Sieradzu.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej podziałem proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Sieradza, Wydziału Urbanistyki - Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 34, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 – 1530 i wykazanie swoich praw
do nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o numerze ewidencyjnym 45/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sieradzu, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału powyższej nieruchomości, a następnie wydana decyzja zatwierdzająca jej podział.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 043 826 61 34.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński

NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

20‑02‑2019 08:51:32

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic: Szkolnej, Żwirowej, Wysokiej i Graeve w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
606KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12‑02‑2019 14:26:20

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11 lutego 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 3/2019 (znak: WU-A.6733.2.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na  przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej i budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w ulicy Słonecznej i Botanicznej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 006KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

28‑01‑2019 16:18:20

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 stycznia 2019r. decyzji nr 18/2019 (znak: WU-A.6730.165.5.2018.2019.MJ) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi i chodnikami do obsługi budynków mieszkalnych przy ulicy Władysława Łokietka nr 35, 37, 39 i 41, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 195/332 i 195/301 (obręb geodezyjny 16) w Sieradzu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
992KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
991KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jakub Czernow
email: j.czernow@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2019 09:03:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie