Działalność gospodarcza


Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet ze strony www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

Wniosek o wpis do CEIDG można składać:

  • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy(miasta) - wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,
  • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufania;
  • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy(miasta) wysyłając wniosek listem poleconym opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:

  • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego,
  • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku komputerowego ze strony internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl) - art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

  • zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych;
  • wykreśleniu wpisu - wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej - podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG);

  • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być datą wcześniejszą niż dzień złożenia wniosku;

  • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z datą późniejszą).

 

Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  13‑08‑2009 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2017 14:45:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive