Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12‑10‑2018 12:27:45

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11 października 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 29/2018 (znak: WU-A.6733.34.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE L=33,05m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 494/3 i 294/1 (obręb geodezyjny 18) w ulicy Krakowskie Przedmieście i Szkolna w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12‑10‑2018 12:22:56

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 10 października 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 28/2018 (znak: WU-A.6733.32.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia na linię kablową doziemną, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 459, 460 i 461 (obręb geodezyjny 24) przy ulicy Zachodniej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

12‑10‑2018 12:13:50

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

dobudowie holu wejściowego i wiatrołapu przy wejściach technicznych do budynku szkoły, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 98 (obręb geodezyjny 14) w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

z.up. Prezydenta Miasta Sieradza
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

11‑10‑2018 09:41:11

W dniu 17 pażdziernika 2018 roku o godz. 15.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, odbędzie się LViII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku LVIII  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z LVII  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w  sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Sieradza.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja II.
 11. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
 12. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na LVIII Sesje Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej

08‑10‑2018 12:55:53
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie 211/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej
08‑10‑2018 12:57:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
383KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie 210/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej
08‑10‑2018 12:57:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 005KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
454KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2018 12:29:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive