Ogłoszenia i komunikaty


Plik pdf Ogłoszenie w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu
24‑11‑2017 15:21:01

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

24‑11‑2017 11:35:36


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie stacji transformatorowej, zasilającej ją kablowej linii średniego napięcia 15 kV oraz przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic: Modrzewiowej, Szlacheckiej i Miejskiej w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Sławomir Pyrzyński
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu

24‑11‑2017 09:25:31
Dokumenty:
Plik pdf Miejski program proflaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.pdf
24‑11‑2017 09:25:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf
24‑11‑2017 09:25:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

23‑11‑2017 09:48:27

 

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędize się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XLIV Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2016/2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 w Sieradzu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Sieradza.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i uznania za bezzasadną skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.
 23. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 24. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 694 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 70
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2017 15:23:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie