Ogłoszenia i komunikaty


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

20‑10‑2017 14:56:21

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu w dniu 19 października 2017r. decyzji Nr 26/2017 (znak: WU-A.6733.32.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:


budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 381/27 i 373 (obręb 10) w rejonie ulicy Bocznej w Sieradzu.


Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).

Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

20‑10‑2017 13:35:32

 

W dniu 26 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędize się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XLIII  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  - informacja z realizacji skarg, interpelacji i wniosków za III kwartał 2017 r.
 7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta Sieradza i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sieradzu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 10. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska miasta Sieradza za lata 2015-2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy miasto Sieradza do roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu targowiska pn. Minitargowisko zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11‑10‑2017 11:53:43

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 09 października 2017r. decyzji Nr 24/2017 (znak: WU-A.6733.30.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka nowo projektowanej ul. Armii Krajowej w kierunku ulicy 3 – go Maja na osiedlu „Za Szpitalem” w Sieradzu wraz z budową  odwodnienia i oświetlenia oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 5253/5, 5253/9, 5274, 5196/16 (obręb geodezyjny 15) w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11‑10‑2017 11:46:17

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 09 października 2017r. decyzji nr 25/2017 (znak: WU-A.6733.29.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Taczanowskiego i Spychalskiego, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 5373/173, 5183/14, 5182/13, 5181/13, 5184/13,  5183/12, 5182/11, 5179/20, 5181/47, 5181/59, 5179/32, 5178/43, 5178/50, 5179/36, 5178/3, 5179/3, 5181/3, 5182/21, 5183/21 i 5182/15 (obręb geodezyjny 15) w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06‑10‑2017 14:01:07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie ciśnieniowej kanalizacji wód opadowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 93, 94/1 i 94/2 (obręb geodezyjny 25) w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza

Sławomir Pyrzyński

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa gazociągu.

06‑10‑2017 13:33:35

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 04 października 2017r. decyzji nr 23/2017 (znak: WU-A.6733.27.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie gazociągu śr/c Ø63 w ul. Niskiej oraz ul. Południowej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Południowej, Niskiej oraz Graeve, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 382/1, 382/2, 383/1, 381/18, 434 oraz 368/1 (obręb geodezyjny 10) w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30–15:30.

Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza

Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2017 14:58:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie